MUOVIN 3D-TULOSTUS

Yleisesti 3D tulostuksesta

Puhuttaessa 3D-tulostuksesta, on tärkeää määritellä mistä menetelmästä tarkalleen puhutaan, esimerkiksi SLA, FDM, MJF, SLS, SLM jne. Kaikille on omat tarpeensa ja soveltuvuusalueensa, joten onkin tärkeää ensisijaisesti ymmärtää mikä menetelmä sopii asiakkaan tarpeisiin parhaiten. Eri menetelmiä löytyy niin muovin 3D-tulostuksesta kun metallin 3D-tulostuksesta.

Tärkeää on ymmärtää koneen, materiaalin sekä työstöparametrien muodostama kokonaisuus, sillä 3D tulostus on hyvin herkkä prosessi. Pienetkin muutokset esimerkiksi materiaalin laadussa saavat aikaan eri lopputuloksen mihin oli pyritty. Laadukkaan lopputuotteen takaamiseksi EOS suosittelee heidän omien materiaalinen käyttöä, jolloin lopputulos voidaan taata, ja se on validointien mukainen. Koneen parametrit ovat täysin avoimet ja vapaasti muokattavissa, mikäli halutaan käyttää kolmannen osapuolen materiaaleja. Tällöin on kuitenkin tärkeää ymmärtää että asiakkaan on suoritettava validointi ja laatuselvitys itse, tai se on saatava materiaalitoimittajan puolelta.

Muovien 3D-tulostus

Muovin 3D tulostuksessa EOS koneissa käytetään jauhepetimenetelmää, jossa kohdennetulla laser säteellä annetaan tarvittava lisälämpö sulatettavaan kohtaan, jauhekammion ollessa jo lämmitettynä lähelle materiaalin sulamispistettä. Menetelmällä saavutetaan materiaalin tasalaatuinen lujuus sekä tarkka muoto myös sisäpuolisiin pintoihin.

Menetelmässä jauheesta sulatetaan kerros kerrokselta laserin avulla haluttu muoto. Yhden kerroksen korkeus määritellään ohjelmallisesti. Käytetystä jauheesta sekä halutusta tarkkuudesta riippuen, yhden tulostuskerroksen korkeus on luokkaa 0,030-0,050mm.

Muovikappaleiden jauhepetimenetelmässä kappaleet sijaitsevat jauheessa irrallaan, eli jauhepatja toimii tukena valmistuksen aikana. Erillistä tukirakennetta pohjalevystä ei siis tarvita kuten metallitulostuksessa, tai muissa tulostusmenetelmissä. Tämä mahdollistaa erittäin suuren täyttöasteen valmistusprosessissa. Kappaleita voidaan siis sijoittaa suuri määrä työstökammioon, periaatteessa hyvinkin tiukalla limityksellä. Tämä tekee pulveripetimenetelmästä erittäin varteenotettavan menetelmän jo hyvinkin suurille valmistuserille.

Materiaalivalikoima on kattava, sisältäen erittäin kestäviä sekä joustavia materiaaleja. Polymeerien ja kuitujen erityyppisiä seoksia, joissa esimerkiksi alumiini sekä hiilikuitu seosaineena polymeerin kanssa. Tulostamalla voidaan valmistaa myös vaativiin paloturvallisuusvaatimuksiin soveltuvia materiaaleja.

Menetelmällä voidaan valmistaa kovaan käyttöön soveltuvia toiminnallisia osia. Jälkikäsittelyyn on paljon esimerkiksi värjäys- ja pinnoitusvaihtoehtoja.

 

EOS tuotteista ja teknologiasta löydät kattavasti lisätietoja valmistajan sivuilta EOS GmbH