LASERTYÖSTÖ

Lasertekniikkaa GF työstökoneissa
GF tarjoaa ainoana valmistajana kaikki koneet työkaluvalmistuksen eri vaiheisiin, ja mahdollistaa hybridityöstön koneita yhdistävällä paletoinnilla. Sama kappale voi kulkea palettiin kiinnitettynä läpi kaikkien työvaiheiden:

  • -METALLIN 3D TULOSTUS – LASER SINTRAUS  erityisesti jäähdytyksen osalta kriittisten muotinosien valmistukseen
  • -SUURNOPEUS JYRSINTÄ / JYRSINTÄ  sintratun kappaleen sekä muotinosien koneistukseen ja viimeistelyyn
  • -LANKASAHAUS sintratun kappaleen irroitus ja muotinosien valmistus
  • -UPPOKIPINÄTYÖSTÖ muotojen kipinöintiin
  • -LASER ABLAATIO  muottipintojen teksturointiin ja toiminnallisten muotojen luomiseen

METALLIN 3D TULOSTUS – LASER SINTRAUS – ADDITIVE MANUFACTURING

Laser sintraus on ehkä parhaiten kuvaava tapa määritellä menetelmän koskevan nimenomaan metallirakennetta, ei muovitulosteita. Nykyään puhuttaessa 3D tulostamisesta, tarkoitetaan yleisimmin erityyppisten muovilaatujen tulostuksesta, ja paljon myös keskustellaan hurjaa vauhtia kehittyvistä muovin harrastetulostimista. Nyt on kuitenkin kyse todellakin vain metallin tulostamisesta, ei muovista.

Metallin 3D tulostuksessa GF koneissa käytetään jauhepetimenetelmää. Sillä saavutetaan materiaalin tasalaatuinen lujuus sekä tarkka muoto myös sisäpuolisiin pintoihin, joihin ei ole mahdollista päästä tekemään pinnan koneistusta jälkikäteen.

Menetelmässä metallijauheesta kovetetaan kerros kerrokselta laserin avulla haluttu muoto. Yhden kerroksen korkeus määritellään ohjelmallisesti. Käytetystä metallijauheesta sekä halutusta tarkkuudesta riippuen, yhden tulostuskerroksen korkeus on luokkaa 0,030-0,050mm. ”Tulostuksen” jälkeen kappaleen rakenteellinen tasalaatuisuus vastaa jo hyvin normaali työkaluteräksiä, ja on valmis jatkokoneistukseen tai esimerkiksi lankasahalla tapahtuvaan irrotukseen. Normaalisti kappale myös lämpökäsitellään sintrauksen jälkeen, mikä antaa sille vaadittavan kovuuden.

Kappale on laser sintrauksen jälkeen pinnaltaan vielä karkea, ja vaatii viimeistelykoneistuksen. Pintojen viimeistelykoneistukseen sovelletaan yleisesti suurnopeustyöstöä (HSM).

Metallikappaleiden valmistus 3D tulostuksella on huomattavasti arvokkaampaa kun vastaavien muoviosien tulostus, johtuen sekä koneiden tekniikasta että myös materiaalijauheen hinnasta. Tämän takia metallin 3D tulostusta käytetään lähinnä erittäin vaativissa paikoissa, missä osien valmistus perinteisin menetelmin ei ole mahdollista. GF on keskittynyt lähinnä ruiskupuristusmuottien osien valmistamiseen 3D tulostuksessa. Myös medical ja aerospace alueilla menetelmälle löytyy paljon käyttökohteita.

GF on onnistunut yhdistämään paletoinnin eri työstömenetelmien välillä, mukaanlukien myös 3D tulostuksen, joka mahdollistaa hybridikappaleiden valmistuksen. Kappaleen pohja valmistetaan koneistamalla aihiosta ensimmäisessä työvaiheessa. Tämän jälkeen kappale kiinnitetään palettiin koneistetusta pinnasta, ja paletissa koneistetaan kappaleen toinen puoli. Tämä paletti siirretään 3D tulostimeen, jossa kasvatetaan suoraan koneistetun materiaalin jatkoksi tarvittavat muodot. Seuraavassa työvaiheessa sama paletti viedään pintakoneistukseen, jossa tulostettu pinta saadaan ajettua haluttuun lopulliseen pinnanlaatuun.