Työstölangat

Lankasahat ovat arvokkaita erikoiskoneita, joilla leikataan metallia tuhannesosan tarkkuudella. Vaatimukset käytettävälle työstölangalle ovat siten erittäin kovat. Oleellista on löytää koneelle ja sovellukseen oikea lankatyyppi, jotta työhön saadaan kustannustehokkuutta ja lopputulos halutuksi. Langalla saavutettava työstöteho ja ominaisuudet ovat ratkaisevia, ei kilohinta. Työstölangat ovat pääasiassa joko messinki- tai kuparisydämellä varustettuja lankoja, joiden hinta seuraa raaka-ainepörssien hinnoittelua.

Tamspark Oy tuo maahan ainoastaan konevalmistajien hyväksymiä lankoja. Myymme vain korkealaatuisimpia työstölankoja, joita käyttämälle voimme taata edustamiemme koneiden työstötarkkuuden ja häiriöttömän toiminnan.

Toimitamme ja varastoimme kaikkia normaalisti käytettyjä lankatyyppejä yleisimmissä kelatyypeissä. Korkealaatuisia ja markkinoiden käytetyimpiä saksalaisia Bedra lankoja saat meiltä useita eri laatuja:

topas® plus   yleiskäyttöön tehokkaat EDM langat

cobracut®      perinteiset AGIE koneiden langat

broncocut®    perinteiset Charmilles koneiden langat

megacut®      tehokkaat langat japanilaisiin koneisiin

bercocut®      vakio messinkilangat yleiskäyttöön

megacut®      pro erittäin tehokas ja taloudellinen lanka japanilaisille koneille,    huippuominaisuudet myös vaikeissa huuhteluolosuhteissa

Suodattimet

Lankasahauksessa työstöalueelle syötetään suodatettua puhdasta vettä tasaisen sähkönjohtavuuden saavuttamiseksi. Vesi puhdistetaan mekaanisesti suodattimilla. Sähköisesti poistettu materiaali kuljetetaan veden mukana suodattimiin. Huonolaatuisia suodattimia käytettäessä riskinä on niiden pettäminen, jolloin lika pääsee tunkeutumaan lankasahan puhdasvesipuolelle ja aiheuttaa ongelmia.

Laadukas suodatin on arvokkaan koneen kannalta paras takuu häiriöttömään toimintaan. Meiltä löydät oikeat ja korkealaatuiset suodattimet suoraan hyllystä kaikkiin yleisimpiin koneisiin.

Varmista häiriötön toiminta –  meiltä löydät laatusuodattimet !

Hartsijärjestelmät

doton edellytys lankasahauksessa on nesteen sähkönjohtavuuden valvonta ja regulointi. Yleisimmin lankasahauksessa käytetään nesteenä deionisoitua vettä, mutta esimerkiksi kovametallisahaukseen tehdyissä erikoismalleissa käytetään myös öljyä.

Yleisin syy ruosteisiin pintoihin lankasahauksessa on huonosti järjestetty deionisointi.
Veden jatkuva deionisointi toteutetaan joko normaalilla hartsikierrolla tai kehittyneemmällä E.KO-Ioniser järjestelmällä. E.KO-Ioniser on hartsin korvaava menetelmä, jossa veden sähkönjohtavuus poistetaan uudella menetelmällä ilman mixed-hartsin käyttöä. Näin saadaan koneen veden laatuun selkeä parannus, mikä näkyy sekä kappaleen laadussa että koneen kunnossa.

Vaihtopullojärjestelmä helpottaa käyttäjien työtä. Vaihdamme yksikön uuteen ja toimitamme käytetyn hartsin ongelmajätteeseen. Konetyypistä ja ajettavista materiaaleista riippuen menetelmän käyttöikä on jopa noin 3 500 h. Minimissäänkin käyttöikä on noin 1 000 h.

Valitsemme yhdessä asiakkaalle parhaiten soveltuvan järjestelmän:

 •  deionisointihartsi irtotavarana
 •  vaihtopullojärjestelmä joko 45 litran korkealla tai 50 litran matalalla säiliöillä
 •  E.KO Ioniser järjestelmä vaihtoyksiköillä

E.KO-Ioniser on lankasahoissa hartsin korvaava menetelmä, jossa veden sähkönjohtavuus poistetaan uudella menetelmällä ilman mixed-hartsin käyttöä. Tällä järjestelmällä saadaan koneen veden laatuun selkeä parannus joka näkyy sekä kappaleissa että myös koneen kunnossa. Oleellinen asia on myös ympäristön kuormituksen pienentyminen, ja käyttäjien työn helpottuminen hartsin vaihdon jäädessä pois.

Konetyypistä ja ajettavista materiaaleista riippuen, käyttöikä on jopa noin 3500 tuntia. Minimissään käyttöikä on noin 1000 tuntia.

Ioniser laitteita on eri tyyppejä, joista valitaan sopiva asiakkaan koneiden ja töiden mukaan. Laitteet ovat vaihtolaitteita, eli loppuun käytetty yksikkö vaihdetaan aina uuteen. Käytetty yksikkö palautetaan toimittajalle.

CAM-ohjelmistot

Tamspark tarjoaa yhdistetyn kokonaisratkaisun lähtien 3D mallista aina valmiiseen kappaleeseen asti. Tällöin ei tule ristiriitoja ohjelmiston, postauksen tai lankasahan välillä.

 • PEPS CAM ohjelma asiakkaan koneelle valmiiksi toimivana
 • ohjelmiston koulutus
 • lankasahan käyttö ja ylläpitokoulutus

PEPS CAM ohjelmisto on ylivoimainen markkinajohtaja Euroopassa ja Suomessa lankasahauksen ohjelmoinnissa.  PEPS on erikoistunut lankasahaukseen ja toimii kiinteässä yhteydessä konevalmistajien kanssa. Tämä mahdollistaa lankasahauksen erikoisvaatimukset, joita jyrsintäohjelmistoihin perustuvissa CAM ratkaisuissa ei ole.

Esimerkiksi 3D mallien käsittely lankasahauksen vaatimalla viisiakselisella menetelmällä, koneiden teknologiahallinta, useamman kiinnitystagin käyttö, kartioajot, jätekappaleiden käyttäytymisen simulointi, ajotavan valinta urassa viimeistelyn ja avoimena viimeistelyn välillä ovat esimerkkejä lankasahauksen erikoisalueista joita jyrsintään suunniteltu CAM ei tunne.

Lankasahan tehokas hyödyntäminen jää väärän CAM ohjelmiston takia useimmiten todella puutteelliseksi. Yleensä järjestelmää ei myöhemmässä vaiheessa helposti vaihdeta, joten ontuva käyttötehokkuus halvaannuttaa menetelmän todellisen hyödyntämisen.

Toimitamme 3D mallista lähtien ratkaisun, jossa on valmiina koneille räätälöidyt postprosessorit ja koneissa olevien teknologioiden siirto PEPS järjestelmään.
PEPS on lankasahoille suunniteltu. Tässä monista ominaisuuksista esimerkiksi:

 • ohjelmien eri versioiden ja muistiinpanojen hallintaan oma Camman moduli
 • lankasahoille omat teknologiatietokannat (riippuu koneesta)
 • 3D mallista lankasahaukseen sopivien pintojen automaattinen haku (Solid Projektion Wisard)
 • halutuista tasoista, pinnoista tai korkeuksista sahausgeometrian haku
 • usean kiinnitystagin käyttö ja katkaisemisen vaatimat erikoisrutiinit
 • kahden tason ohjelmoinnissa muodon kohdistus ylä-/alatasojen välillä
 • taskutustyöstö langalla, halliten alkureiät ja lankavahvuudet sekä viimeistelykierrot
 • reverse työstö teknologiahallinnalla
 • muodon sisään/ulosajossa eri mahdollisuudet ja teknologiavalinnat
 • lankasahan teknologian tuominen ohjelmointijärjestelmään
 • työn simulointi putoavien jätekappaleiden tarkistuksella ja simuloinnilla
 • koneiden erikoisominaisuudet mukana konekohtaisessa postassa
 • erittäin joustava mahdollisuus työstöjärjestyksen valinnassa, esim. rouhinta kaikkiin muotoihin
 • viimeistely avoimena tai urassa
 • tagin katko, tagin viimeistely valinnat jne.
 • ohjelmiston aktiivinen ylläpito- ja päivityspalvelut netissä